Dilekçe Örneği

AYAŞ KAYMAKAMLIĞINA
 
 
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla  İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 7 inci maddesi ve Kanuna dayalı olarak çıkarılan, 01 Kasım 2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında  Yönetmeliğin 5 ve 6 ıncı maddelerine göre, aşağıda bilgileri yazılı bulunan işyerime “Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi” düzenlenmesi hususunu arz ve talep ederim.
 
                                                                                                                 
                                                                                                               
                                                                                                                Yetkili İmza/Kaşe
 
 
 
İşyeri ve Sahibi Hakkında Bilgiler
 
İşyeri Sahibinin Adı Soyadı       :
T.C  Kimlik  Numarası              :
Vergi Kimlik Numarası             :
İşyerinin Unvanı                         :
İşyerinin Sınıfı                           :
Faaliyet Konusu                         :
Telefon/Faks/E-posta                 :
İnternet Sitesi Adresi                  :
İşyerinin Adresi                         :
İşyerinin Ticaret Sicil Nosu       :
İşyerinin İşletme Adresi             :
İşyerinin Ticaret Unvanı             :
 
Sorumlu Müdürün    (Tüzel Kişi –şirket için zorunlu,Gerçek Kişiler için isteğe bağlı )
 
Adı Soyadı                                  :
T.C Kimlik Numarası                  :
Telefon/Faks/E-posta                  :

EKLER
 
1-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı yada Belediyeden onaylı örneği
2-Ruhsat sahibinin/Sorumlu Müdürünün nüfus cüzdanı fotokopisi
3-Telekomünikasyon Kurumundan alınan IP sözleşmesi
4-TİB onaylı Filitre Programı Lisans Sözleşmesi
 

shadow
  • T.C. Cumhurbaşkanlığı
  • T.C. Başbakanlık
  • İçişleri Bakanlığı
  • Ankara Valiliği
  • AB Bakanlığı
  • Ayaş İlçe MEB
  • Ayaş Belediyesi
  • Ankara Kalkınma Ajansı