Lokal ve Dernek İşlemleri İçin gerekli evraklar

1-Kaymakamlık Makamına Dilekçe,
2-Yönetim Kurulu Kararı,
3-Noterden kira kontratı,
4-Yerin Tapu fotokopisi (Noterden tastikli),
5-Yerin İskan fotokopisi (Noterden taktikli),
6-Binada oturanların Muafakatnameleri (Noterden tastikli),
NOT : Lokal müracaatı yapan Dernek tüzüğünde Lokal açabilir hükmü bulunması şarttır.
Dernek Kuruluşu için gerekli evraklar (Her kurucu üyeler için):
1- 3 Adet İkametgah senedi,
2- 3 Adet Nüfus cüzdan sureti
3- 3 Adet Sabıka kaydı,
4- 3 Adet Kurucu beyanı,
5- 3 Adet Kira kontratı (Noter Tastikli),
6- 6 Adet Kuruluş Bildirimi,
7- 9 Adet Tüzük (Tüzüğün her sayfası Dernek kurucuları tarafından son sayfasına 100.000. TL. Damga Pulu yapıştırılacaktır.)
Derneğin Şube Kuruluşu için gerekli evraklar:
1- 3 Adet İkametgah senedi,
2- 3 Adet Nüfus cüzdan sureti
3- 3 Adet Sabıka kaydı,
4- 3 Adet Kurucu beyanı,
5- 3 Adet Kira kontratı (Noter Tastikli),
6- 6 Adet Kuruluş Bildirimi,
7- 9 Adet Tüzük (Tüzüğün her sayfası Dernek kurucuları tarafından son sayfasına 100.000. TL. Damga Pulu yapıştırılacaktır.)
8-3 Adet Genel Merkezin Kararı ve Yeti,
9-9 Adet Genel Merkezin Onaylı Tüzüğünden,
NOT  5 Adet Klasör, 5 Adet yarım kapak dosya getirilecektir.

shadow
  • T.C. Cumhurbaşkanlığı
  • T.C. Başbakanlık
  • İçişleri Bakanlığı
  • Ankara Valiliği
  • AB Bakanlığı
  • Ayaş İlçe MEB
  • Ayaş Belediyesi
  • Ankara Kalkınma Ajansı