Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Süreci

BAŞVURU KOŞULLARI
1- Tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek ve tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürebilecek kararları almak üzere İlçe Hakem heyeti kurulmuştur.
2- Başvurular tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki hakem heyetine yapılır.
3- Kapıdan satışlarla ilgili uyuşmazlıklarda tüketicinin bulunduğu yerdeki hakem heyetine başvurulur.
GEREKLi BELGELER
1- Uyuşmazlık konusunu içeren dilekçe
2- Delil oluşturan ilgili belgeler
AÇIKLAMALAR
1- Müracaatlar, başvuru tarih ve sırasına göre en geç üç ay içinde hakem heyetince görüşülür ve karar bağlanır.
2- Kararlar alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.

shadow
  • T.C. Cumhurbaşkanlığı
  • T.C. Başbakanlık
  • İçişleri Bakanlığı
  • Ankara Valiliği
  • AB Bakanlığı
  • Ayaş İlçe MEB
  • Ayaş Belediyesi
  • Ankara Kalkınma Ajansı