Başvuru Formu / Kaymakamlığımız

Elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla yapılacak başvurular

Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-1 'de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır.

EK-1'i bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-2’de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır. Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir.

EK-2'i bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

 

Devlet Kurumları Bilgi Edinme Başvuru Adresleri

İçişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Maliye Bakanlığı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Karayolları Genel Müdürlüğü
Adalet Bakanlığı
Yüksek Öğretim Kurulu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türk Dil Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
Türk Silahlı Kuvvetleri
Türk Standartları Enstitüsü
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

shadow
  • T.C. Cumhurbaşkanlığı
  • T.C. Başbakanlık
  • İçişleri Bakanlığı
  • Ankara Valiliği
  • AB Bakanlığı
  • Ayaş İlçe MEB
  • Ayaş Belediyesi
  • Ankara Kalkınma Ajansı