Kaymakamlık Etik Komisyonu

             Nejdet ALTAY                          Uğur ALTAY                            Sadi MAVİ

            İlçe Yazı İşleri Müdürü                  İlçe Nüfus Müdürü                      V.H.K.I.
Komisyon Başkanı                              Üye                                           Üye
         (312) 712 10 03                           (312) 712 11 13                        (312) 712 10 13

shadow
  • T.C. Cumhurbaşkanlığı
  • T.C. Başbakanlık
  • İçişleri Bakanlığı
  • Ankara Valiliği
  • AB Bakanlığı
  • Ayaş İlçe MEB
  • Ayaş Belediyesi
  • Ankara Kalkınma Ajansı